لیست قیمت تلویزیون سونی در گناوه ⭐ خرید عمده تلویزیون سونی در گناوه

قیمت تلویزیون سونی در گناوه: در جدول زیر تمامی تلویزیون های سونی موجود در بندر گناوه لیست شده اند. به تاریخ آپدیت قیمت تلویزیون ها دقت داشته باشید. برای تلویزیون هایی که تاریخ آپدیت قیمت ندارند و یا تاریخشان بیشتر از دو روز است، از طریق شماره های روی سایت قیمت لحظه ای آن تلویزیون را از ما درخواست کنید. هر چند همواره در تلاش هستیم که این قیمت ها رو به روز نگه داریم. نکته ای دیگر این است که برای مشاهده مشخصات، قیمت و خرید هریک از تلویزیون های زیر میتوانید روی نام تلویزیون کلیک کنید.

دسته بندی اصلی تلویزیون های سونی در لینک ◀ خرید تلویزیون سونی

لیست قیمت تلویزیون های سونی در بندر گناوه

نام قیمت آپدیت
تلویزیون سونی 50X80L114,000,000 1402/8/27 11:26AM
تلویزیون سونی 85X80L114,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 65X95L1401/12/2 6:51PM
تلویزیون سونی 50X75L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 55X75L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 65X75L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 75X75L1401/12/9 11:35AM
تلویزیون سونی 85X77L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 75X77L75,000,000 1402/11/7 3:55PM
تلویزیون سونی 65X77L43,500,000 1402/11/14 11:57AM
تلویزیون سونی 55X77L29,800,000 1402/9/30 12:26PM
تلویزیون سونی 50X77L25,900,000 1402/9/30 12:27PM
تلویزیون سونی 43X77L24,500,000 1402/11/14 12:05PM
تلویزیون سونی 98Z9G2,222 1400/10/3 9:12AM
تلویزیون سونی 98X90L1401/12/9 11:39AM
تلویزیون سونی 85Z9J540,000,000 1402/11/7 3:54PM
تلویزیون سونی 85X95L340,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 85X95K285,000,000 1402/11/7 3:53PM
تلویزیون سونی 85X90L1,700,000,000 1402/11/7 5:01PM
تلویزیون سونی 85X90K160,000,000 1402/11/7 3:53PM
تلویزیون سونی 85X85K125,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 83A90J330,000,000 1402/7/16 12:25PM
تلویزیون سونی 77A80L248,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 77A80K248,000,000 1402/9/7 2:13PM
تلویزیون سونی 75X95L180,000,000 1402/11/7 3:55PM
تلویزیون سونی 75X95K168,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 75X90L122,000,000 1402/11/7 3:50PM
تلویزیون سونی 75X90K99,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 75X85L94,000,000 1402/11/7 3:52PM
تلویزیون سونی 75X85K91,000,000 1402/11/7 3:52PM
تلویزیون سونی 75X80L84,000,000 1402/11/7 3:55PM
تلویزیون سونی 75X80K78,000,000 1402/10/19 12:12PM
تلویزیون سونی 65X95K116,000,000 1402/11/7 3:56PM
تلویزیون سونی 65X90L76,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 65X90K66,000,000 1402/11/7 3:52PM
تلویزیون سونی 65X85L66,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 65X85K63,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 65X80L55,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 65X80K52,500,000 1402/10/5 11:51AM
تلویزیون سونی 65A90J99,000,000 1402/9/30 12:25PM
تلویزیون سونی 65A80L150,000,000 1402/11/7 3:50PM
تلویزیون سونی 65A80K107,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 55X90L57,700,000 1402/11/7 3:46PM
تلویزیون سونی 55X90K53,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 55X85L49,000,000 1402/11/7 3:47PM
تلویزیون سونی 55X80L40,000,000 1402/11/14 11:57AM
تلویزیون سونی 55A80L96,000,000 1402/11/7 3:47PM
تلویزیون سونی 55X80K35,000,000 1402/10/23 4:14PM
تلویزیون سونی 50X80K2,222 1402/2/4 1:10PM
تلویزیون سونی 55X85K43,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 50X85K13,500,000 1401/12/16 2:10PM
تلویزیون سونی 55A80K93,000,000 1402/11/7 3:56PM
تلویزیون سونی 55X75K32,500,000 1402/11/14 12:05PM
تلویزیون سونی 65X75K44,000,000 1402/11/7 3:56PM
تلویزیون سونی 50X75K27,500,000 1402/11/14 12:05PM
تلویزیون سونی 43X75K21,200,000 1402/11/14 12:05PM

برای دیدن قیمت سایر لوازم خانه در گناوه مراجعه کنید به لینک ◀ قیمت اجناس بندر گناوه

لیست قیمت تلویزیون های سونی به تفکیک سایز:

قیمت تلویزیون 50 اینچ سونی در گناوه

نام قیمت آپدیت
تلویزیون سونی 50X80L114,000,000 1402/8/27 11:26AM
تلویزیون سونی 50X75L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 50X80K2,222 1402/2/4 1:10PM
تلویزیون سونی 50X85K13,500,000 1401/12/16 2:10PM
تلویزیون سونی 50X75K27,500,000 1402/11/14 12:05PM

مشاهده عکس، فیلم، مشخصات و نظرات◀ خرید تلویزیون 55 اینچ سونی

قیمت تلویزیون سونی 55 اینچ در گناوه

نام قیمت آپدیت
تلویزیون سونی 55X75L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 55X77L29,800,000 1402/9/30 12:26PM
تلویزیون سونی 55X90L57,700,000 1402/11/7 3:46PM
تلویزیون سونی 55X90K53,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 55X85L49,000,000 1402/11/7 3:47PM
تلویزیون سونی 55X80L40,000,000 1402/11/14 11:57AM
تلویزیون سونی 55A80L96,000,000 1402/11/7 3:47PM
تلویزیون سونی 55X80K35,000,000 1402/10/23 4:14PM
تلویزیون سونی 55X85K43,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 55A80K93,000,000 1402/11/7 3:56PM
تلویزیون سونی 55X75K32,500,000 1402/11/14 12:05PM

مشاهده عکس، فیلم، مشخصات و نظرات◀ خرید تلویزیون 55 اینچ سونی

قیمت تلویزیون سونی 65 اینچ در گناوه

نام قیمت آپدیت
تلویزیون سونی 65X95L1401/12/2 6:51PM
تلویزیون سونی 65X75L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 65X77L43,500,000 1402/11/14 11:57AM
تلویزیون سونی 65X95K116,000,000 1402/11/7 3:56PM
تلویزیون سونی 65X90L76,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 65X90K66,000,000 1402/11/7 3:52PM
تلویزیون سونی 65X85L66,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 65X85K63,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 65X80L55,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 65X80K52,500,000 1402/10/5 11:51AM
تلویزیون سونی 65A90J99,000,000 1402/9/30 12:25PM
تلویزیون سونی 65A80L150,000,000 1402/11/7 3:50PM
تلویزیون سونی 65A80K107,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 65X75K44,000,000 1402/11/7 3:56PM

مشاهده عکس، فیلم، مشخصات و نظرات◀ خرید تلویزیون 65 اینچ سونی

قیمت تلویزیون سونی 75 اینچ در گناوه

نام قیمت آپدیت
تلویزیون سونی 75X75L1401/12/9 11:35AM
تلویزیون سونی 75X77L75,000,000 1402/11/7 3:55PM
تلویزیون سونی 75X95L180,000,000 1402/11/7 3:55PM
تلویزیون سونی 75X95K168,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 75X90L122,000,000 1402/11/7 3:50PM
تلویزیون سونی 75X90K99,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 75X85L94,000,000 1402/11/7 3:52PM
تلویزیون سونی 75X85K91,000,000 1402/11/7 3:52PM
تلویزیون سونی 75X80L84,000,000 1402/11/7 3:55PM
تلویزیون سونی 75X80K78,000,000 1402/10/19 12:12PM

مشاهده عکس، فیلم، مشخصات و نظرات◀ خرید تلویزیون 65 اینچ سونی

قیمت تلویزیون سونی 85 اینچ در گناوه

نام قیمت آپدیت
تلویزیون سونی 85X80L114,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 85X77L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 85Z9J540,000,000 1402/11/7 3:54PM
تلویزیون سونی 85X95L340,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 85X95K285,000,000 1402/11/7 3:53PM
تلویزیون سونی 85X90L1,700,000,000 1402/11/7 5:01PM
تلویزیون سونی 85X90K160,000,000 1402/11/7 3:53PM
تلویزیون سونی 85X85K125,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 83A90J330,000,000 1402/7/16 12:25PM

مشاهده عکس، فیلم، مشخصات و نظرات◀ خرید تلویزیون 65 اینچ سونی

لیست قیمت تلویزیون های سونی به تفکیک سال :

قیمت تلویزیون سونی 2022 در گناوه

نام قیمت آپدیت
تلویزیون سونی 85X95K285,000,000 1402/11/7 3:53PM
تلویزیون سونی 85X90K160,000,000 1402/11/7 3:53PM
تلویزیون سونی 85X85K125,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 77A80K248,000,000 1402/9/7 2:13PM
تلویزیون سونی 75X95K168,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 75X90K99,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 75X85K91,000,000 1402/11/7 3:52PM
تلویزیون سونی 75X80K78,000,000 1402/10/19 12:12PM
تلویزیون سونی 65X95K116,000,000 1402/11/7 3:56PM
تلویزیون سونی 65X90K66,000,000 1402/11/7 3:52PM
تلویزیون سونی 65X85K63,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 65X80K52,500,000 1402/10/5 11:51AM
تلویزیون سونی 65A80K107,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 55X90K53,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 55X80K35,000,000 1402/10/23 4:14PM
تلویزیون سونی 50X80K2,222 1402/2/4 1:10PM
تلویزیون سونی 55X85K43,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 50X85K13,500,000 1401/12/16 2:10PM
تلویزیون سونی 55A80K93,000,000 1402/11/7 3:56PM
تلویزیون سونی 55X75K32,500,000 1402/11/14 12:05PM
تلویزیون سونی 65X75K44,000,000 1402/11/7 3:56PM
تلویزیون سونی 50X75K27,500,000 1402/11/14 12:05PM
تلویزیون سونی 43X75K21,200,000 1402/11/14 12:05PM

مشاهده عکس، فیلم، مشخصات و نظرات◀ خرید تلویزیون 65 اینچ سونی

قیمت تلویزیون سونی 2023 در گناوه

نام قیمت آپدیت
تلویزیون سونی 50X80L114,000,000 1402/8/27 11:26AM
تلویزیون سونی 85X80L114,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 65X95L1401/12/2 6:51PM
تلویزیون سونی 50X75L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 55X75L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 65X75L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 75X75L1401/12/9 11:35AM
تلویزیون سونی 85X77L1400/10/24 3:59PM
تلویزیون سونی 75X77L75,000,000 1402/11/7 3:55PM
تلویزیون سونی 65X77L43,500,000 1402/11/14 11:57AM
تلویزیون سونی 55X77L29,800,000 1402/9/30 12:26PM
تلویزیون سونی 50X77L25,900,000 1402/9/30 12:27PM
تلویزیون سونی 43X77L24,500,000 1402/11/14 12:05PM
تلویزیون سونی 98X90L1401/12/9 11:39AM
تلویزیون سونی 85X95L340,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 85X90L1,700,000,000 1402/11/7 5:01PM
تلویزیون سونی 77A80L248,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 75X95L180,000,000 1402/11/7 3:55PM
تلویزیون سونی 75X90L122,000,000 1402/11/7 3:50PM
تلویزیون سونی 75X85L94,000,000 1402/11/7 3:52PM
تلویزیون سونی 75X80L84,000,000 1402/11/7 3:55PM
تلویزیون سونی 65X90L76,000,000 1402/11/7 3:49PM
تلویزیون سونی 65X85L66,000,000 1402/11/7 3:48PM
تلویزیون سونی 65X80L55,000,000 1402/11/7 3:51PM
تلویزیون سونی 65A80L150,000,000 1402/11/7 3:50PM
تلویزیون سونی 55X90L57,700,000 1402/11/7 3:46PM
تلویزیون سونی 55X85L49,000,000 1402/11/7 3:47PM
تلویزیون سونی 55X80L40,000,000 1402/11/14 11:57AM
تلویزیون سونی 55A80L96,000,000 1402/11/7 3:47PM

مشاهده عکس، فیلم، مشخصات و نظرات◀ خرید تلویزیون 65 اینچ سونی

خرید و قیمت عمده تلویزیون سونی در گناوه

همکاران و مغازه دار های عزیزی که در صنف لوازم خانگی به خصوص تلویزیون سونی فعالیت دارید در صورت گرفتن قیمت همکاری لطفا با شماره 09186491864 و یا شماره تماس روی سایت، در تماس باشید.

تو باید نظر بدی!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *