لیست قیمت تلویزیون ال جی در بانه و گناوه

لطفا به تاریخ آپدیت قیمت تلویزیون های ال جی در جدول دقت کنید. در صورتی که تاریخ آپدیت برای بیش از یک روز است حتما با شماره های روی سایت تماس بگیرید تا قیمت روز تلویزیون های ال جی رو در اختیار شما قرار بدیم. نکته قابل ذکر اینه که در صورتی که همکار هستید و به صورت عمده و میخواهید از ما خرید داشته باشید حتما با ما در تماس باشید.

قیمت تلویزیون ال جی 86 اینچ

نام محصولقیمتتاریخ آپدیتمدلسال عرضهقطعاتpa_assembly-countryماهواره | رسیورنوع پنلکیفیت تصویرسریامتیاز
تلویزیون ال جی 86QNED806145,000,000 1402/11/7 10:47AMQNED8062023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 86QNED816132,000,000 QNED816دارد4K7.8
تلویزیون ال جی 86UQ9000109,000,000 1402/10/26 2:53PMUQ900062022کرهدارد_4K97.5
تلویزیون ال جی 86UQ8000696,000,000 UQ800062022کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 86UR800093,000,000 1401/4/7 11:45 قبل ظهرUR80002023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 86UR81001,954 1401/4/7 11:45AMUR810062023کرهدارد_4K86.9
تلویزیون ال جی 86QNED801,000 1401/6/7 4:31PMQNED802023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون ال جی 86QNED85 20231,000 1401/6/7 4:31PMQNED852023کرهدارد_4K88.5
تلویزیون ال جی 86NANO751402/10/26 3:04PMNANO75_کرهدارد_4K87.6
تلویزیون ال جی 86QNED911402/6/26 1:34PMQNED9162023کرهدارد_8k98.7

خرید تلویزیون ال جی 86 اینچ

قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ

نام محصولقیمتتاریخ آپدیتمدلسال عرضهقطعاتpa_assembly-countryماهواره | رسیورنوع پنلکیفیت تصویرسریامتیاز
تلویزیون ال جی 75QNED87110,000,000 1401/6/7 4:31PMQNED872023کرهدارد_4K88.8
تلویزیون ال جی 75QNED91107,000,000 1402/10/26 3:06PMQNED9162023کرهدارد_8k98.7
تلویزیون ال جی 75QNED90102,000,000 QNED756IPS4K8.5
تلویزیون ال جی 75QNED81685,000,000 1402/11/7 3:22PMQNED8162023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون ال جی 75QNED75681,500,000 QNED7564K8.5
تلویزیون 75QNED80674,000,000 1402/11/7 3:23PMQNED8062023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون ال جی 75UR905074,000,000 UR9050IPS4K
تلویزیون ال جی 75NANO7572,500,000 1400/9/1 10:20AMNANO752023کرهدارد_4K76.7
تلویزیون ال جی 75UQ9100670,500,000 UQ910064K
تلویزیون ال جی 75NANO84670,000,000 NANO846IPS4K
تلویزیون ال جی 75UR805068,500,000 UR8050IPS4K8.2
تلویزیون ال جی 75UR810068,000,000 1402/11/7 3:21PMUR810062023کرهدارد_4K86.7
تلویزیون ال جی 75UR7800658,000,000 UR78006داردIPS4K
تلویزیون ال جی 75NANO801,000 1400/10/20 11:25AMNANO802023کرهدارد_4K87
تلویزیون ال جی 70UR81001,000 1401/4/7 11:45AMUR810072023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 75QNED99 20221,000 1402/7/17 10:28AMQNED992022کرهدارد_8k98.6
تلویزیون ال جی 75UQ90001,000 1402/11/3 3:52PMUQ90002022کرهدارد_4K97
تلویزیون ال جی 75QNED811,000 1402/6/26 1:34PMQNED812023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون ال جی 75NANO861400/7/19 11:48AMNANO862022کرهدارد_4K87.5
تلویزیون ال جی 70UR80001401/4/7 11:45AMUR80002023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 75UR80001401/4/7 11:45AMUR80002023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 75UQ800061402/9/7 2:07 بعد ظهرUQ800062022کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 75QNED801401/6/7 4:31 بعد ظهرQNED802023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 75QNED85 2023QNED852023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 75UR90001401/4/7 11:45AMUR90002023کرهدارد_4K96.9

خرید تلویزیون ال جی 75 اینچ

قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ

نام محصولقیمتتاریخ آپدیتمدلسال عرضهقطعاتpa_assembly-countryماهواره | رسیورنوع پنلکیفیت تصویرسریامتیاز
تلویزیون ال جی 65G2119,000,000 G24K7.9
تلویزیون ال جی 65C292,000,000 1402/11/7 4:10PMC22022کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون ال جی 65QNED9175,000,000 1402/11/7 3:25PMQNED9162023کرهدارد_8k98.9
تلویزیون ال جی 65QNED9173,500,000 QNED912022IPS4K
تلویزیون ال جی 65QNED8762,000,000 1402/7/30 1:06PMQNED872023کرهدارد_4K88.7
تلویزیون ال جی 65QNED80650,000,000 58,500,000 1402/6/26 10:36 قبل ظهرQNED8062023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 65QNED81656,000,000 1402/11/7 3:25PMQNED8162023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون ال جی 65QNED7S53,500,000 QNED7SIPS4K
تلویزیون ال جی 65QNED75652,800,000 QNED756✔ دارد4K
تلویزیون ال جی 65QNED7552,700,000 QNED754K
تلویزیون ال جی 65NANO7745,800,000 NANO774K
تلویزیون ال جی 65UR810045,000,000 1401/4/7 11:45AMUR810062023کرهدارد_4K87.9
تلویزیون ال جی 65UQ805045,000,000 1402/9/7 10:44AMUQ80502022کرهدارد_4K86.6
تلویزیون ال جی 65UR805043,500,000 UR8050ADS4K
تلویزیون ال جی 65UR7800637,500,000 UR780064K
تلویزیون ال جی 65B11,000 1402/11/7 3:28PMB12021کرهدارد_4Koled8.6
تلویزیون ال جی 65NANO801,000 1402/11/7 1:16PMNANO802023کرهدارد_4K87
تلویزیون ال جی 65A11,000 1402/11/7 3:28PMA1_کرهدارد_4Koled8.1
تلویزیون ال جی 65WX1,000 1402/11/7 11:19AMWX_کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون ال جی 65A31,000 1400/8/24 12:16PMA32023کرهدارد_4Koled8.5
تلویزیون ال جی 65B31,000 1400/9/18 11:10AMB32023کرهدارد_4Kpled9
تلویزیون ال جی 65QNED811,000 1402/6/26 1:34PMQNED812023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون ال جی 65NANO861400/7/19 11:48AMNANO862022کرهدارد_4K87.5
تلویزیون ال جی 65NANO901400/12/16 4:15PMNANO90_کرهدارد_4K97.9
تلویزیون ال جی 65G11402/10/9 11:12AMG1_کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون ال جی 65UN7111401/11/5 2:27PMUN711_کرهدارد_4K76.4
تلویزیون ال جی 65UR80001401/4/7 11:45 قبل ظهرUR80002023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 65UR90001401/4/7 11:45AMUR90002023کرهدارد_4K96.9
تلویزیون ال جی 65UP75001402/7/17 10:31AMUP750062021کرهدارد_4K76.4
تلویزیون ال جی 65UQ7500UQ75002022کرهدارد_4K70
تلویزیون ال جی 65UQ800061402/9/7 11:53 قبل ظهرUQ800062022کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 65QNED801402/10/12 11:39 قبل ظهرQNED802023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 65QNED85 2023QNED852023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 65C31402/9/9 9:39 قبل ظهرC32023کرهدارد_4Koled10
تلویزیون ال جی 65CSCSWOLED (WRGB)4K
تلویزیون ال جی 65NANO846NANO846IPS4K

خرید تلویزیون ال جی 65 اینچ

قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ

نام محصولقیمتتاریخ آپدیتمدلسال عرضهقطعاتpa_assembly-countryماهواره | رسیورنوع پنلکیفیت تصویرسریامتیاز
تلویزیون ال جی 55C370,000,000 1402/11/7 3:19PMC32023کرهدارد_4Koled9
تلویزیون ال جی 55C261,000,000 1402/11/7 3:30PMC22022کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون ال جی 55CS55,000,000 1402/11/7 3:30PMCS_کرهدارد_4Koled8.8
تلویزیون ال جی 55NANO9646,000,000 1402/7/13 11:19AMNANO962023کرهدارد_4K98.3
تلویزیون ال جی 55QNED8040,000,000 1402/11/14 11:55AMQNED802023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون ال جی 55QNED80636,500,000 38,000,000 1402/6/26 10:36 قبل ظهرQNED8062023کرهدارد_4K87.8
تلویزیون ال جی 55QNED81638,500,000 QNED8162023
تلویزیون ال جی 55QNED75636,400,000 20234K
تلویزیون ال جی 55QNED7536,000,000 QNED75
تلویزیون ال جی 55NANO8034,900,000 1402/11/14 11:55AMNANO802023کرهدارد_4K87
تلویزیون ال جی 55NANO7531,300,000 2024-05-09 23:40:25NANO75_کرهدارد_4K76.7
تلویزیون ال جی 55UR805031,200,000 UR80504K
تلویزیون ال جی 55UQ910031,000,000 1402/11/10 12:06PMUQ910032022کرهدارد_4K97
تلویزیون ال جی 55UP767029,900,000 1401/6/15 5:40PMUP76702021کرهدارد_4K76.4
تلویزیون ال جی 55UR800029,900,000 1401/4/7 11:45AMUR80002023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 55UR7800629,100,000 UR780062023
تلویزیون ال جی 55UQ750028,400,000 1402/11/15 1:32PMUQ750062022کرهدارد_4K76.4
تلویزیون ال جی 55UQ8000627,000,000 1402/11/14 10:13AMUQ800062022کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 55UR81001,000 1401/4/7 11:45AMUR810062023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 55B31,000 1400/9/18 11:10AMB32023کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون ال جی 55QNED811,000 1402/8/8 10:44AMQNED812023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون ال جی 55NANO781402/9/11 4:58PMNANO783_کرهدارد_4K76.7
تلویزیون ال جی 55NANO791400/10/19 3:46PMNANO792022کرهدارد_4K96.7
تلویزیون ال جی 55UQ81001402/10/5 10:53AMUQ810032022کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 55UP78001402/9/11 4:50PMUP780032021کرهدارد_4K76.5
تلویزیون ال جی 55UP81501402/10/9 4:28PMUN81502021کرهدارد_4K86.6
تلویزیون ال جی 55UP77501402/10/5 10:03AMUP77502021کرهدارد_4K76.5
تلویزیون ال جی 55NANO861400/7/19 11:48AMNANO862022کرهدارد_4K87.5
تلویزیون ال جی 55NANO901400/7/19 11:48AMNANO902023کرهدارد_4K98.1
تلویزیون ال جی 55BX1402/7/17 10:38AMBX_کرهدارد_4Koled8.6
تلویزیون ال جی 55UP75001401/12/7 11:00AMUP750062021کرهدارد_4K76.4
تلویزیون ال جی 55UQ80501402/11/7 3:29PMUQ80502022کرهدارد_4K86.6
تلویزیون ال جی 55QNED85 2023QNED852023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 55UR90001401/4/7 11:45AMUR90002023کرهدارد_4K96.9
تلویزیون ال جی 55QNED7SQNED7S2023کرهدارد_4K78.6
تلویزیون ال جی 55QNED871402/7/16 9:18AMQNED872023کرهدارد_4K89
تلویزیون ال جی 55NANO846NANO8462022

خرید تلویزیون ال جی 55 اینچ

قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ

نام محصولقیمتتاریخ آپدیتمدلسال عرضهقطعاتpa_assembly-countryماهواره | رسیورنوع پنلکیفیت تصویرسریامتیاز
تلویزیون ال جی 50UR810027,000,000 1401/4/7 11:45AMUR810062023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 50NANO7526,300,000 1400/9/1 10:20AMNANO752023کرهدارد_4K77.9
تلویزیون ال جی 50UR8000626,300,000 UR800064K8.9
تلویزیون ال جی 50UQ900025,700,000 1402/8/1 3:26PM6.9
تلویزیون ال جی 50UR800023,500,000 1401/4/7 11:45AMUR80002023کرهدارد_4K88.8
تلویزیون ال جی 50NANO801,000 1400/10/20 11:25AMNANO802023کرهدارد_4K88.2
تلویزیون ال جی 50NANO791400/10/19 3:46PMNANO792022کرهدارد_4K96.7
تلویزیون ال جی 50UP78001402/9/30 12:09PMUP780032021کرهدارد_4K86.7
تلویزیون ال جی 50UQ7500UQ750062022کرهدارد_4K78.6
تلویزیون ال جی 50UQ9100UQ91002022کرهدارد_4K90
تلویزیون ال جی 50NANO84NANO846_کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 50UP7600UP76002021کرهدارد_4K70
تلویزیون ال جی 50UP75501402/7/19 8:20AMUP75502021کرهدارد_4K76.5
تلویزیون ال جی 50UP77501402/9/30 12:09PMUP77502021کرهدارد_4K76.5
تلویزیون ال جی 50QNED801401/6/7 4:31 بعد ظهرQNED802023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 50UR90001401/4/7 11:45AMUR90002023کرهدارد_4K96.9

خرید تلویزیون ال جی 50 اینچ

قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ

نام محصولقیمتتاریخ آپدیتمدلسال عرضهقطعاتpa_assembly-countryماهواره | رسیورنوع پنلکیفیت تصویرسریامتیاز
تلویزیون ال جی 43UQ810021,900,000 1402/11/14 11:11AM20227
تلویزیون ال جی 43UQ8000621,900,000 1402/11/14 11:11AM20228.1
تلویزیون ال جی 43UP815019,700,000 1402/11/11 11:51AM2021
تلویزیون ال جی 43UP755019,400,000 1402/11/14 11:10AM20217
تلویزیون ال جی 43UR81001,000 1401/4/7 11:45AMUR810062023کرهدارد__86.8
تلویزیون ال جی 43UP7500UP75002021کرهدارد__70
تلویزیون ال جی 43UP8100UP81002021کرهدارد__80
تلویزیون ال جی 43LP5000LP5000_کرهدارد__50
تلویزیون ال جی 43UP77502024-05-09 23:40:046
تلویزیون ال جی 43UR80001401/4/7 11:45AMUR80002023کرهدارد__86.8
تلویزیون ال جی 43UR90001401/4/7 11:45AMUR90002023کرهدارد__96.7

خرید تلویزیون ال جی 43 اینچ

قیمت تلویزیون ال جی 42 اینچ

نام محصولقیمتتاریخ آپدیتمدلسال عرضهقطعاتpa_assembly-countryماهواره | رسیورنوع پنلکیفیت تصویرسریامتیاز
تلویزیون ال جی 42LX3 | تلویزیون 42 اینچ ال جی مدل LX31,000 1402/9/27 4:19PMLX3_کرهدارد___0
تلویزیون ال جی 42C21402/1/14 6:16PMC22022کرهدارد__oled8.8

خرید تلویزیون ال جی 42 اینچ

قیمت تلویزیون ال جی 32 اینچ

نام محصولقیمتتاریخ آپدیتمدلسال عرضهقطعاتpa_assembly-countryماهواره | رسیورنوع پنلکیفیت تصویرسریامتیاز
تلویزیون ال جی 32LP500B1400/7/19 9:19AMLP500B2021کرهدارد__54.8

خرید تلویزیون ال جی 32 اینچ

قیمت تلویزیون ال جی 2023

نام محصولقیمتتاریخ آپدیتمدلسال عرضهقطعاتpa_assembly-countryماهواره | رسیورنوع پنلکیفیت تصویرسریامتیاز
تلویزیون سونی 85Z9J750,000,000 1402/11/7 3:54PMZ9J2021ژاپنندارد_4K99.3
تلویزیون سامسونگ 98Q80C335,000,000 Q80C2023
تلویزیون سونی 85X95L295,000,000 1402/11/7 3:49PMX95L2023ژاپنندارد_4K99.3
تلویزیون سونی 85X95K290,000,000 1402/11/7 3:53PMX95K2022ژاپنندارد_4K99.2
یخچال بوش KSV36VL3PG-GSN36VL3PG280,000,000 1402/11/22 3:50 بعد ظهرKSV36VL3PG-GSN36VL3PG-9
تلویزیون ال جی 77G2238,000,000 G2✔ داردOLED4K
تلویزیون سامسونگ 85QN90C223,000,000 1400/7/19 11:53AMQN90C2023کرهدارد_4K98.9
تلویزیون سونی 77A80L200,000,000 1402/11/7 3:48PMA80L2023ژاپنندارد_4K89.1
تلویزیون سونی 75X95L185,000,000 1402/11/7 3:55PMX95L2023ژاپنندارد_4K99.3
یخچال بوش KAG90AI20171,000,000 1402/11/22 3:50 بعد ظهرKAG90AI20-0
یخچال ال جی X39168,500,000 1402/11/22 4:07 بعد ظهرX392018
تلویزیون سونی 85X90K168,000,000 1402/11/7 3:53PMX90K2022ژاپنندارد_4K98.7
یخچال بوش KAG90AW204162,000,000 1402/11/22 3:50 بعد ظهرKAG90AW204-0
تلویزیون سونی 85X90L161,000,000 1402/11/7 5:01PMX90L2023ژاپنندارد_4K99
تلویزیون سامسونگ 75QN95B1402/11/7 12:55PMQN95B2022کرهدارد_4K99.1
تلویزیون سامسونگ 85Q80C146,000,000 1400/9/18 10:56AMQ80C2023کرهدارد_4K88.3
تلویزیون سونی 75X95K145,000,000 1402/11/7 3:48PMX95K2022ژاپنندارد_4K99.2
تلویزیون ال جی 86QNED806145,000,000 1402/11/7 10:47AMQNED8062023کرهدارد_4K80
یخچال ال جی J35145,000,000 1402/11/22 4:07 بعد ظهرJ35-
تلویزیون سامسونگ 75QN800B145,000,000 QN800B2022
تلویزیون سامسونگ 75QN90C143,000,000 1400/7/19 11:53AMQN90C2023کرهدارد_4K98.9
یخچال ال جی J34143,000,000 1402/11/22 4:07 بعد ظهرJ342018
یخچال ال جی X945132,000,000 1402/11/22 4:07 بعد ظهرX945 Europe2022
تلویزیون ال جی 86QNED816132,000,000 QNED816دارد4K7.8
تلویزیون سامسونگ 85Q70C130,000,000 1402/11/7 12:53PMQ70C2023کرهدارد_4K77.8
یخچال ال جی X348130,000,000 1402/11/22 4:07 بعد ظهرX3482023
یخچال سامسونگ RS80121,000,000 1402/11/22 4:02 بعد ظهرRS8020200
تلویزیون سونی 65X95L120,000,000 1401/12/2 6:51PMX95L2023ژاپنندارد_4K99.3
یخچال ال جی X287116,000,000 1402/11/22 4:05 بعد ظهرX287 20222022
تلویزیون سامسونگ 65QN900B120,000,000 QN900B20228k
یخچال ال جی X24119,000,000 1402/11/22 4:07 بعد ظهرX242021
تلویزیون ال جی 65G2119,000,000 G24K7.9
یخچال ال جی X29107,000,000 1402/11/22 4:05 بعد ظهرX292020
تلویزیون سونی 65A80L113,000,000 1402/11/7 3:50PMA80L2023ژاپنندارد_4K89.1
تلویزیون سامسونگ 75QN85B1402/9/7 9:30 قبل ظهرQN85B2022کرهدارد_4K80
یخچال ال جی J348112,000,000 1402/11/22 4:05 بعد ظهرJ3482022
تلویزیون سونی 75X90K110,000,000 1402/11/7 3:49PMX90K2022ژاپنندارد_4K98.7
تلویزیون سونی 85X85K110,000,000 1402/11/7 3:51PMX85K2022ژاپنندارد_4K88
تلویزیون سونی 75X90L110,000,000 1402/11/7 3:50PMX90L2023ژاپنندارد_4K99
تلویزیون ال جی 75QNED87110,000,000 1401/6/7 4:31PMQNED872023کرهدارد_4K88.8
تلویزیون ال جی 86UQ9000109,000,000 1402/10/26 2:53PMUQ900062022کرهدارد_4K97.5
تلویزیون ال جی 75QNED91107,000,000 1402/10/26 3:06PMQNED9162023کرهدارد_8k98.7
یخچال ال جی X2571402/11/22 4:05 بعد ظهرX2572020
تلویزیون سامسونگ 65QN95B104,000,000 1402/11/7 1:14PMQN95B2022کرهدارد_4K99.1
تلویزیون سامسونگ 65S95B104,000,000 1402/11/7 1:14PMS95B2022کرهدارد_4K99.3
تلویزیون شیائومی 86MAX103,000,000 MAX__دارد_4K_0
تلویزیون سونی 65X95K103,000,000 1402/11/7 3:56PMX95K2022ژاپنندارد_4K99.2
تلویزیون سونی 85X80L102,000,000 1402/11/7 3:51PMX80L2023ژاپنندارد_4K87.4
تلویزیون ال جی 75QNED90102,000,000 QNED756IPS4K8.5
تلویزیون سونی 75X85K99,000,000 1402/11/7 3:52PMX85K2022ژاپنندارد_4K88
تلویزیون سونی 65A80K97,000,000 1402/11/7 3:49PMA80K2022ژاپنندارد_4K89
تلویزیون ال جی 86UQ8000696,000,000 UQ800062022کرهدارد_4K80
تلویزیون سونی 85X77L95,000,000 1400/10/24 3:59PMX77L2023ژاپنندارد_4K76.9
تلویزیون سامسونگ 65Qn800B94,800,000 1402/11/7 1:19PMQN800B2022کرهدارد_8k89
تلویزیون سامسونگ 75Q80C94,500,000 1402/11/7 1:00PMQ80C2023کرهدارد_4K88.2
تلویزیون ال جی 86UR800093,000,000 1401/4/7 11:45 قبل ظهرUR80002023کرهدارد_4K80
تلویزیون سامسونگ 75Q80B92,500,000 1402/11/7 1:01PMQ80B2022کرهدارد_4K88.2
تلویزیون ال جی 65C292,000,000 1402/11/7 4:10PMC22022کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون سامسونگ 85CU800092,000,000 1402/11/7 12:54PMCU80002023کرهدارد_4K87.3
تلویزیون سونی 75X85L92,000,000 1402/11/7 3:52PMX85L2023ژاپنندارد_4K88.3
یخچال بوش KAG93AW30491,000,000 1402/11/22 3:50 بعد ظهرKAG93AW304-0
یخچال ال جی J25790,000,000 1402/11/22 4:04 بعد ظهرJ257-
یخچال ال جی L28788,500,000 1402/11/22 4:04 بعد ظهرL2872022
تلویزیون سونی 55A80L86,000,000 1402/11/7 3:47PMA80L2023ژاپنندارد_4K89.1
تلویزیون سامسونگ 65QN90B90,500,000 91,000,000 1402/9/7 9:33 قبل ظهرQN90B2022کرهدارد_4K90
تلویزیون سونی 55A80K85,000,000 1402/11/7 3:56PMA80K2022ژاپنندارد_4K89
تلویزیون سامسونگ 65QN90A85,000,000 1402/11/7 1:18PMQN90A2021کرهدارد_4K99.1
تلویزیون ال جی 75QNED81685,000,000 1402/11/7 3:22PMQNED8162023کرهدارد_4K87.7
یخچال ال جی B414-F41185,000,000 1402/11/22 4:04 بعد ظهرB414-F41120219.7
یخچال سامسونگ RS5084,500,000 1402/11/22 4:02 بعد ظهرRS502021
تلویزیون سامسونگ 55QN95B84,000,000 1402/11/7 1:23PMQN95B2022کرهدارد_4K99.1
تلویزیون سامسونگ 75Q70C83,000,000 1402/11/7 1:01PMQ70C2023کرهدارد_4K77.8
تلویزیون ال جی 75QNED75681,500,000 QNED7564K8.5
یخچال ال جی J2471402/11/22 4:04 بعد ظهرJ247-
تلویزیون سامسونگ 55S95B80,000,000 1402/11/7 1:23PMS95B2022کرهدارد_4K99.3
تلویزیون سونی 75X80K80,000,000 1402/10/19 12:12PMX80K2022ژاپنندارد_4K87.3
تلویزیون سامسونگ 85CU700080,000,000 1402/7/9 2:52PMCU70002023کرهدارد_4K87.1
کولر گازی گری 36000 اینورتردار پلار موتور سنگین کنترل آمپر78,500,000 
یخچال سامسونگ RR39-RZ3278,000,000 1402/11/22 4:02 بعد ظهرRR39-RZ3220189.5
تلویزیون سونی 75X80L76,000,000 1402/11/7 3:55PMX80L2023ژاپنندارد_4K87.4
تلویزیون سونی 65X90L75,000,000 1402/11/7 3:49PMX90L2023ژاپنندارد_4K99
تلویزیون ال جی 65QNED9175,000,000 1402/11/7 3:25PMQNED9162023کرهدارد_8k98.9
یخچال ال جی F88274,500,000 1402/11/22 4:04 بعد ظهرF882-0
تلویزیون سامسونگ 75Q60C74,000,000 1402/11/7 1:03PMQ60C2023کرهدارد_4K67.4
تلویزیون 75QNED80674,000,000 1402/11/7 3:23PMQNED8062023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون ال جی 75UR905074,000,000 UR9050IPS4K
تلویزیون ال جی 65QNED9173,500,000 QNED912022IPS4K
تلویزیون ال جی 75NANO7572,500,000 1400/9/1 10:20AMNANO752023کرهدارد_4K76.7
تلویزیون سامسونگ 75CU850072,500,000 1402/11/7 1:02PMcu85002023کرهدارد_4K87.4
تلویزیون ال جی 75UQ9100670,500,000 UQ910064K
تلویزیون ال جی 55C370,000,000 1402/11/7 3:19PMC32023کرهدارد_4Koled9
تلویزیون ال جی 75NANO84670,000,000 NANO846IPS4K
یخچال سامسونگ RT6269,000,000 1402/11/22 4:03 بعد ظهرRT62-0
تلویزیون ال جی 75UR805068,500,000 UR8050IPS4K8.2
تلویزیون ال جی 75UR810068,000,000 1402/11/7 3:21PMUR810062023کرهدارد_4K86.7
یخچال سامسونگ RF2567,000,000 1402/11/22 4:03 بعد ظهرRF25-0
تلویزیون سامسونگ 65Q80C66,000,000 1402/11/3 3:32PMQ80C2023کرهدارد_4K88.3
تلویزیون سونی 65X85K65,000,000 1402/11/7 3:51PMX85K2022ژاپنندارد_4K88
تلویزیون سونی 65X90K64,000,000 1402/11/7 3:52PMX90K2022ژاپنندارد_4K98.7
تلویزیون سونی 75X77L64,000,000 1402/11/7 3:55PMX77L2023ژاپنندارد_4K77.1
کولر گازی ال جی 26000 دوال اینورتر اینایزر AMP موتور سنگین کنترل آمپر62,000,000 9
کولر گازی ال جی 26000 دوال اینورتر AMP T4 202362,000,000 9.2
تلویزیون ال جی 65QNED8762,000,000 1402/7/30 1:06PMQNED872023کرهدارد_4K88.7
کولر گازی گری 30000 اینورتردار پلار موتور سنگین کنترل آمپر61,300,000 
تلویزیون ال جی 55C261,000,000 1402/11/7 3:30PMC22022کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون سامسونگ 65CU850061,000,000 1402/11/14 11:45AMcu85002023کرهدارد_4K87.4
یخچال ال جی 68261,000,000 1402/11/22 4:03 بعد ظهر68220180
تلویزیون سامسونگ 75CU800060,000,000 1402/11/7 1:10PMCU80002023کرهدارد_4K87.3
تلویزیون سونی 65X85L59,500,000 1402/11/7 3:48PMX85L2023ژاپنندارد_4K88.3
تلویزیون سونی 55X90L59,000,000 1402/11/7 3:46PMX90L2023ژاپنندارد_4K99
تلویزیون ال جی 65QNED80650,000,000 58,500,000 1402/6/26 10:36 قبل ظهرQNED8062023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 75UR7800658,000,000 UR78006داردIPS4K
ماشین لباسشویی ال جی V12 مشکی 12 کیلو WDV1260BRP خشک کن دار57,500,000 1402/11/1 11:53 قبل ظهرv128.5
کولر گازی گری 30000 پلار عادی موتور سنگین57,000,000 
تلویزیون ال جی 65QNED81656,000,000 1402/11/7 3:25PMQNED8162023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون سامسونگ 75CU700056,000,000 1402/11/7 1:10PMCU70002023کرهدارد_4K76.9
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560ME55,500,000 1402/10/2 11:02AMWAW3256088
تلویزیون ال جی 55CS55,000,000 1402/11/7 3:30PMCS_کرهدارد_4Koled8.8
تلویزیون سونی 55X90K55,000,000 1402/11/7 3:48PMX90K2022ژاپنندارد_4K98.7
تلویزیون سونی 65X80K54,000,000 1402/10/5 11:51AMX80K2022ژاپنندارد_4K87.3
کولر گازی گری 30000 کیوفورماتیک موتور سنگین فقط سرد53,500,000 
تلویزیون ال جی 65QNED7S53,500,000 QNED7SIPS4K
کولر گازی کریر 30000 عادی بدون اینورتر52,800,000 8.8
تلویزیون ال جی 65QNED75652,800,000 QNED756✔ دارد4K
تلویزیون ال جی 65QNED7552,700,000 QNED754K
تلویزیون سامسونگ 55Q80C52,300,000 1402/11/7 1:24PMQ80C2023کرهدارد_4K88.3
یخچال ال جی F68952,000,000 1402/11/22 4:03 بعد ظهرF689-0
ماشین لباسشویی ال جی V9 مدل 10.5 کیلو WDV9142BRP51,500,000 V98.5
کولر گازی ال جی 26000 دوال اینورتر BMP موتور سنگین کنترل آمپر50,500,000 8.7
تلویزیون سونی 65X80L50,000,000 1402/11/7 3:51PMX80L2023ژاپنندارد_4K87.4
ماشین ظرفشویی ال جی 325 دودی 14 نفره مدل DFB325HD49,500,000 1402/11/9 3:57PM3258.3
تلویزیون سامسونگ 55Q80B49,000,000 1402/11/14 11:59AMQ80B2022کرهدارد_4K88.3
تلویزیون سامسونگ 65TU830048,500,000 TU830020204K
کولر گازی اینورتر سامسونگ 24000 سرد و گرم48,000,000 AR24ASFYGWKX
کولر گازی 24000 اینورتر دار سامسونگ48,000,000 AR24RSFHJWKX | AR24RSFHJWKN
ماشین لباسشویی بوش WAW325X0ME47,500,000 1402/11/9 3:47PMWAW325X087.3
تلویزیون سونی 55X85L47,500,000 1402/11/7 3:47PMX85L2023ژاپنندارد_4K88.3
تلویزیون سامسونگ 65Q65B47,000,000 1402/8/30 5:10PMQ65B2022کرهدارد_4K67.5
کولر گازی هایسنس 24000 اینورتر کنترل آمپر46,700,000 QAS-24UF8.9
کولر گازی جنرال شکار 30000 اینورتر دار پنل دیجیتال46,500,000 9
کولر گازی کریر 24000 اکوپلاس اینورتر دار موتور سنگین WIF دار46,300,000 8.6
کولر گازی کریر 24000 کنترل آمپر اینورتر دار موتور سنگین T3 WIFI دار46,300,000 9
تلویزیون ال جی 55NANO9646,000,000 1402/7/13 11:19AMNANO962023کرهدارد_4K98.3
تلویزیون ال جی 65NANO7745,800,000 NANO774K
تلویزیون سامسونگ 65Q60C45,700,000 1402/11/7 5:03PMQ60C2023کرهدارد_4K67.5
تلویزیون سونی 55X85K45,500,000 1402/11/7 3:48PMX85K2022ژاپنندارد_4K88
تلویزیون ال جی 65UR810045,000,000 1401/4/7 11:45AMUR810062023کرهدارد_4K87.9
تلویزیون ال جی 65UQ805045,000,000 1402/9/7 10:44AMUQ80502022کرهدارد_4K86.6
تلویزیون ال جی 48C144,500,000 1402/11/7 3:31PM2021
کولر گازی ال جی 19000 دوال اینورتر اینایزر AMP موتور سنگین کنترل آمپر44,500,000 8.1
کولر گازی ال جی 19000 دوال اینورتر اینایزر AMP موتور سنگین کنترل آمپر44,500,000 8.5
کولر گازی ال جی 19000 دوال اینورتر AMPT4 202344,500,000 8.6
کولر گازی هایسنس 30000 بدون اینورتر44,000,000 30HR4SBBTV009.2
تلویزیون سونی 65X77L44,000,000 1402/11/14 11:57AMX77L2023ژاپنندارد_4K77.1
تلویزیون ال جی 65UR805043,500,000 UR8050ADS4K
کولر گازی هایسنس 30000 سرد و گرم43,000,000 8.9
کولر گازی جنرال گلد 30000 ویتالی موتور سنگین42,500,000 ویتالی
کولر گازی گری 24000 اس فور ماتیک موتور سنگین41,500,000 8.2
تلویزیون سامسونگ 65HQ60B40,800,000 1402/11/11 10:04AMHQ60B2022کرهدارد_4K67.5
تلویزیون پاناسونیک 55JX85040,500,000 1402/4/10 12:06PM55JX8502021ژاپنندارد_4K88.7
کولر گازی گری 24000 پلار عادی موتور سنگین40,500,000 
ماشین لباسشویی ال جی T1666 سفید 16 کیلو مدل T1666NEFTC40,200,000 1402/11/9 3:59PMt168.9
کولر گازی گری 18000 اینورتردار پلار موتور سنگین کنترل آمپر40,200,000 7.5
تلویزیون ال جی 55QNED8040,000,000 1402/11/14 11:55AMQNED802023کرهدارد_4K87.7
کولر گازی گری 24000 اس فورماتیک (S4MATIK) موتور سبک T139,800,000 9
تلویزیون سونی 65X75K39,500,000 1402/11/7 3:56PMX75K2022ژاپنندارد_4K77
تلویزیون ال جی 55QNED80636,500,000 38,000,000 1402/6/26 10:36 قبل ظهرQNED8062023کرهدارد_4K87.8
تلویزیون سامسونگ 65BU850039,500,000 BU850020224K
تلویزیون سامسونگ 55Q70C36,500,000 1402/9/9 11:25 قبل ظهرQ70C2023کرهدارد_4K78.9
کولر گازی کریر 18000 اکوپلاس اینورتر دار موتور سنگین T3 WIFI دار38,800,000 8.6
تلویزیون ال جی 55QNED81638,500,000 QNED8162023
تلویزیون شیائومی 65Q238,000,000 1402/11/14 12:16PMQ2__دارد_4K_7.5
تلویزیون ال جی 65UR7800637,500,000 UR780064K
تلویزیون سونی 55X80L37,500,000 1402/11/14 11:57AMX80L2023ژاپنندارد_4K87.4
ماشین ظرفشویی ال جی 425 سفید 14 نفره مدل DFB425FW37,000,000 1402/11/1 12:19 بعد ظهر4257.9
ظرفشویی ال جی 42537,000,000 1402/11/1 12:19 بعد ظهر4257.3
تلویزیون فیلیپس 55PUS790636,800,000 1402/11/14 11:06AMPUS7906____4K77.5
تلویزیون سونی 55X80K36,800,000 1402/10/23 4:14PMX80K2022ژاپنندارد_4K87.3
تلویزیون ال جی 55QNED75636,400,000 20234K
کولر گازی کریر 24000 عادی بدون اینورتر36,300,000 
لباسشویی ال جی v535,500,000 1402/10/10 12:04 بعد ظهرv59.7
تلویزیون ال جی 55QNED7536,000,000 QNED75
کولر گازی جنرال گلد 30000 اکو ECO موتور T135,800,000 اکو
کولر گازی جنرال گلد 24000 تیتانیوم اینورتر دار موتور سنگین T335,300,000 تیتانیوم
تلویزیون سامسونگ 65AU770035,000,000 1402/11/7 1:22PMAU77002021کرهدارد_4K76.9
تلویزیون ال جی 55NANO8034,900,000 1402/11/14 11:55AMNANO802023کرهدارد_4K87
تلویزیون سونی 55X75L34,000,000 1400/10/24 3:59PMX75L2023ژاپنندارد_4K76.9
تلویزیون سونی 50X80L34,000,000 1402/8/27 11:26AMX80L2023ژاپنندارد_4K87.3
کولر گازی گری 18000 پلار عادی موتور سنگین33,800,000 7.8
تلویزیون سونی 55X77L33,800,000 1402/9/30 12:26PMX77L2023ژاپنندارد_4K77.1
تلویزیون سامسونگ 55HQ60B33,000,000 HQ60B2022
کولر گازی جنرال شکار 30000 طرح لبخند32,800,000 9.2
تلویزیون سونی 50X80K32,500,000 1402/2/4 1:10PMX80K2022ژاپنندارد_4K87.3
تلویزیون سامسونگ 65CU700032,500,000 1402/11/14 9:44AMCU70002023کرهدارد_4K76.9
کولر گازی هایسنس 24000 موتور سنگین T332,300,000 QAS-24HT9.2
لباسشویی ال جی R532,000,000 1402/10/21 9:31 قبل ظهرr58.3
تلویزیون سونی 50X77L32,000,000 1402/9/30 12:27PMX77L2023ژاپنندارد_4K77.1
تلویزیون سامسونگ 55Q60C31,800,000 1402/11/14 12:08PMQ60C2023کرهدارد_4K67.5
لباسشویی ال جی R5 سفید31,500,000 1402/10/21 9:31 قبل ظهرr58.2
تلویزیون ال جی 55NANO7531,300,000 2024-05-09 23:40:25NANO75_کرهدارد_4K76.7
ماشین ظرفشویی ال جی 512 نقره ای مدل DFB512FP31,200,000 1402/11/1 12:09 بعد ظهر5129.5
تلویزیون ال جی 55UR805031,200,000 UR80504K
تلویزیون ال جی 55UQ910031,000,000 1402/11/10 12:06PMUQ910032022کرهدارد_4K97
ماشین ظرفشویی ال جی 512 سفید مدل DFB512FW31,000,000 1402/11/1 12:09 بعد ظهر5129
اسپرسوساز اسمگ مدل ECF0130,900,000 
کولر گازی کریر 18000 عادی بدون اینورتر30,700,000 8.5
کولر گازی گری 12000 اینورتردار پلار موتور سنگین کنترل آمپر30,500,000 پلار9.7
کولر گازی پرتابل گری 1200030,000,000 7.9
تلویزیون ال جی 55UP767029,900,000 1401/6/15 5:40PMUP76702021کرهدارد_4K76.4
تلویزیون ال جی 55UR800029,900,000 1401/4/7 11:45AMUR80002023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون سامسونگ 55BU850029,800,000 1402/11/11 11:50AMBU85002022کرهدارد_4K87.3
کولر گازی کریر 12000 کنترل آمپر اینورتر دار موتور سنگین WIFI دار29,500,000 8.2
کولر گازی جنرال گلد 24000 پلاتنیوم موتور T129,200,000 پلاتنیوم
تلویزیون ال جی 55UR7800629,100,000 UR780062023
تلویزیون سامسونگ 50Q60C29,000,000 1401/11/16 3:10PMQ60C2023کرهدارد_4K67.4
کولر گازی جنرال گلد 18000 تیتانیوم اینورتر دار موتور سنگین T328,900,000 تیتانیوم
تلویزیون سامسونگ 50Q60B28,800,000 1402/11/12 10:57AMQ60B2022کرهدارد_4K67.5
تلویزیون شیائومی 55Q228,700,000 1402/11/14 12:16PMQ2__دارد_4K_7.5
ماشین لباسشویی سامسونگ W80 ⭐ مدل WW80T3040BW28,600,000 1401/10/24 9:56 قبل ظهرww809.1
تلویزیون سونی 55X75K28,500,000 1402/11/14 12:05PMX75K2022ژاپنندارد_4K77
کولر گازی کریر 12000 اکوپلاس اینورتر دار موتور سنگین T3 WIFI دار28,500,000 اکو پلاس8
تلویزیون ال جی 55UQ750028,400,000 1402/11/15 1:32PMUQ750062022کرهدارد_4K76.4
کولر گازی جنرال شکار 24000 طرح لبخند28,100,000 7.7
تلویزیون سونی 50X75K28,000,000 1402/11/14 12:05PMX75K2022ژاپنندارد_4K77
کولر گازی هایسنس 24000 سرد و گرم28,000,000 AS-24HR4SXTCA018.7
تلویزیون سامسونگ 55CU800027,000,000 1402/11/14 11:54AMCU80002023کرهدارد_4K87.3
تلویزیون ال جی 55UQ8000627,000,000 1402/11/14 10:13AMUQ800062022کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 50UR810027,000,000 1401/4/7 11:45AMUR810062023کرهدارد_4K86.8
کولر گازی جنرال شکار 18000 اینورتر دار پنل دیجیتال26,900,000 7.8
کولر گازی هایسنس 18000 سرد و گرم26,900,000 AS-18HR4SMSCA027.5
تلویزیون شیائومی 55A226,500,000 1402/11/14 12:16PMMi A2__دارد_4Koled7
تلویزیون ال جی 50NANO7526,300,000 1400/9/1 10:20AMNANO752023کرهدارد_4K77.9
تلویزیون ال جی 50UR8000626,300,000 UR800064K8.9
تلویزیون ال جی 50UQ900025,700,000 1402/8/1 3:26PM6.9
تلویزیون سامسونگ 55CU850025,500,000 1402/9/30 11:53AMcu85002023کرهدارد_4K87.4
ماشین لباسشویی سامسونگ WW80J54E0BX1401/10/24 9:56AMWW80J548.8
تلویزیون سامسونگ 55CU700025,000,000 1402/11/14 9:45AMCU70002023داردVA4K77.7
تلویزیون سامسونگ 50BU850024,800,000 1402/11/14 9:44AMBU85002022کرهدارد_4K87.3
کولر گازی گری 12000 پلار عادی موتور سنگین24,800,000 پلار9.7
ماشین لباسشویی ال جی 2J3 سفید 7 کیلو F2J3HS2W24,700,000 F2J39.1
تلویزیون سامسونگ 50CU800024,500,000 1402/11/14 9:44AMCU80002023کرهدارد_4K87.9
تلویزیون سونی 43X77L24,500,000 
کولر گازی جنرال گلد 18000 پلاتنیوم موتور T124,100,000 پلاتنیوم
کولرگازی 24000 اسکن دیلوکس سرد و گرم24,000,000 SC 24 E-PRO
کولر گازی هایسنس 12000 اینورتر23,500,000 QAS-18UF8.2
تلویزیون سامسونگ 50CU850023,500,000 1402/10/23 3:50PMcu85002023کرهدارد_4K87.4
تلویزیون ال جی 50UR800023,500,000 1401/4/7 11:45AMUR80002023کرهدارد_4K88.8
اسپرسوساز بوش TIE2011923,484,000 
تلویزیون پاناسونیک 55HX75023,300,000 1402/11/14 11:22AMHX750M_ژاپنندارد_4K77.9
تلویزیون شیائومی 50A223,000,000 1402/11/7 12:07PMMi A2__دارد_4Koled7.3
تلویزیون سونی 50X75L23,000,000 X75L2023ژاپنندارد_4K76.9
کولر گازی جنرال شکار 18000 طرح ZZ موتور بزرگ22,600,000 7.6
تلویزیون سامسونگ 50CU700022,500,000 1402/11/14 9:44AMCU70002023کرهدارد_4K77.8
کولر گازی کریر 12000 عادی بدون اینورتر22,300,000 8.2
تلویزیون شیائومی 50P122,000,000 1402/11/11 12:33PMP1__دارد_4K_7
کولر گازی جنرال گلد 12000 تیتانیوم اینورتر دار موتور سنگین T322,000,000 تیتانیوم
تلویزیون ال جی 43UQ810021,900,000 1402/11/14 11:11AM20227
تلویزیون ال جی 43UQ8000621,900,000 1402/11/14 11:11AM20228.1
کولر گازی سرد و گرم 12000 سامسونگ21,400,000 AQ12VBEX
کولرگازی 12000 سرد و گرم سامسونگ21,400,000 AR12TQHQGWKN
تلویزیون سامسونگ 50AU720021,000,000 AU720020214K
کولرگازی 18000 اسکن دیلوکس SC 18 E-PRO20,400,000 SC 18 E-PRO
کولر گازی 12000 جنرال شکار اینورتر دار پنل دیجیتال20,300,000 9.2
تلویزیون سامسونگ 43CU700020,100,000 1402/11/15 12:20PMCU70002023کرهدارد__76.9
مایکروویو دلمونتی مدل DL 53020,085,000 
تلویزیون سامسونگ 43CU800020,000,000 1401/11/12 11:02AMCU80002023کرهدارد__87.3
تلویزیون ال جی 43UP815019,700,000 1402/11/11 11:51AM2021
مایکروویو فلر مدل MW 28119,570,000 
تلویزیون سونی 43X75K19,500,000 X75K2022ژاپنندارد__77
تلویزیون ال جی 43UP755019,400,000 1402/11/14 11:10AM20217
کولر گازی هایسنس 12000 پرتابل18,900,000 8.8
تلویزیون شیائومی 43A218,000,000 1402/11/14 12:17PMMi A2__دارد__oled6.5
کولر گازی جنرال گلد 12000 پلاتنیوم موتور T118,000,000 پلاتنیوم
ماشین لباسشویی سامسونگ W90 ⭐ مدل WW90T4540AE8.5
کولر گازی هایسنس 12000 سرد و گرم17,800,000 QAS-12HT8.3
کولر گازی هایسنس 12000 موتور T117,500,000 8.1
تلویزیون هایسنس 43A61G16,700,000 1402/8/27 2:33PMA61G_____66.8
تلویزیون سامسونگ 43T530016,400,000 1402/10/30 12:06PMT5300_کرهدارد__55.5
کولر گازی هایسنس 12000 موتور T1 بدون اینورتر15,700,000 AS12HR4SYRCA018.6
کولر گازی اسکن دیلوکس 7000 اینورتر دار14,900,000 SC 07 I-PRO
ps4 پرو 1 ترابایت14,400,000 
کولر گازی جنرال گلد 9000 پلاتنیوم موتور T114,200,000 پلاتنیوم
کولرگازی 12000 اسکن دیلوکس بدون اینورتر13,900,000 SC 12 E-PRO
یخچال هایسنس RR12213,500,000 1402/11/22 3:50 بعد ظهرRR122-0
ps4 اسلیم 1 ترابایت13,100,000 
کولر گازی جنرال گلد 7000 پلاتنیوم موتور T112,500,000 پلاتنیوم
سرخ کن نینجا AF30011,700,000 1402/11/8 9:50AMAF3000
تلویزیون شیائومی 32A211,500,000 1402/11/14 12:17PMMi A2__دارد__oled6.5
مایکروویو فوما مدل FU-188111,433,000 
مایکروویو ال جی مدل MH8265DIS10,712,000 
مایکروویو فکر مدل MW9023010,609,000 
ps4 فت 1 ترابایت10,500,000 
اسپرسو ساز دلونگی 1750 وات DeLonghi BCO43110,490,000 
اسپرسوساز سنکور مدل SES 4010SS9,760,280 
مایکروویو پاناسونیک مدل NN-ST34NB9,733,500 
سرخ کن فیلیپس مدل HD92809,600,000 1402/11/15 11:25AM92800
اسپرسوساز دلمونتی مدل DL6409,548,100 
سرخ کن فیلیپس مدل 92709,500,000 1402/11/15 11:25AM92708.1
اسپرسو ساز دلونگی 351 – 1100 وات مدل BG3519,300,000 
اسپرسو ساز فکر مدل بابیلا Babila9,123,740 
اسپرسو ساز دلونگی 1750 وات BCO421 Delonghi8,900,000 1402/9/18 3:32PMBCO4210
میوه خشک کن سنکور صنعتی مدل SFD 6601BK8,900,000 
آبمیوه گیری بوش 1200 وات مدل MES40108,800,000 
سرخ کن هواپز بدون روغن تفال EY505D8,800,000 
سرخ کن نینجا AF1608,800,000 1402/11/15 11:24AMAF1600
مایکروویو دسینی مدل M408,549,000 
مایکروویو کنوود مدل MWL2108,549,000 
سرخ کن بدون روغن مایر مدل MR-9798,446,000 MR-9799.1
سرخ کن سنکور 6100BK بدون روغن 6 لیتر8,300,000 7.9
میوه و سبزی خشک کن سنکور SFD 6600BK مدل 500 وات8,200,000 
اسپرسو ساز هنریچ مدل HES 86897,903,705 
سرخ کن تفال 8017,900,000 EY8010
اسپرسوساز دلونگی 1300 وات EC685M Delonghi7,698,000 
سرخ کن فیلیپس مدل HD92607,600,000 1402/7/15 9:44AMHD92600
غذاساز 33 کاره دلمونتی DL1307,200,000 
اسپرسوساز دلونگی 1100 وات Delonghi ECP 35.316,949,000 
اسپرسوساز و قهو ساز 1350 وات مایر مدل Maier MR-15006,900,000 
اسپرسوساز همیلتون مدل 28146,798,000 
اسپرسوساز ناسا الکتریک مدل NS-5296,789,760 
چرخ گوشت مایر 9085 مدل 2800 وات6,500,000 
اسپرسوساز عرشیا مدل EM145-26976,437,500 
اسپرسوساز 850 وات مایر MR-4316,400,000 
اسپرسوساز نوا مدل NOVA 1396,386,000 
سرخ کن سنکور SFR 5030BK مدل 1300 وات6,300,000 7.1
سرخ کن 8000 دسینی 11 لیتری6,300,000 
اسپرسو ساز مایر 1350 وات مدل MR-14006,000,000 
چرخ گوشت مایر Maier MR-9060 مدل2000 وات6,000,000 
سرخ کن کنوود HFP505,974,000 HFP508.1
سرخ کن تفال 50585,900,000 EY50580
زودپز ماير MR-1374 مدل 1000 وات ديجيتالي5,700,000 
چرخ گوشت مایر 2800 وات مدل MR-90805,700,000 
سرخ کن تفال DY2018 مدل 1500 وات5,700,000 
سرخ کن فیلیپس مدل HD92005,700,000 92000
اسپرسو ساز مایر 1350 وات مدل MR-8885,600,000 
اسپرسو ساز مباشی مدل 21025,304,500 
سرخ کن مایر 1500 وات مدل MR-9785,093,000 
گوشت کوب برقی سنکور 5501CH مدل 9 کاره 1000 وات Sencor5,000,000 
سرخ کن بدون روغن فوما 2107_FU مدل 1400 وات4,990,000 
چرخ گوشت مایر 3800 وات مدل 90504,900,000 
گوشت کوب برقی فیلیپس HR2652 مدل 800 وات4,720,000 
سرخ کن بدون روغن فوما FU-1325 چرخشی 1350 وات رژیمی4,500,000 
مخلوط کن مایر MR-142 مدل 3 کاره 1500 وات4,400,000 
چای ساز دلمونتی DL400 مدل 2000 وات4,300,000 
چرخ گوشت مایر MR-11770 مدل 3800 وات4,300,000 
سرخ کن بدون روغن گوسونیک 757 – GAF-7574,300,000 
سرخ کن تفال 2014,120,000 EY2010
میوه و سبزی خشک کن مایر MR-6969 مدل 250 وات3,500,000 
خردکن برقی دلمونتی 123 مدل dl330 تک کاره 450 وات3,500,000 
گوشت کوب برقی سنکور SHB 5608BK مدل 1000 وات3,450,000 
اسپرسوساز گوسونیک GEM 869 مدل 1200 وات3,450,000 
چای‌ ساز روهمی دلمونتی DL440D مدل 2200 وات3,400,000 
سرخ کن رژیمی و توستر گوسونیک Gosonic GAF-5123,400,000 
میوه خشک کن مایر MR-5959 مدل 250 وات3,300,000 
اسپرسو ساز فیلیپس HD74573,300,000 
خردکن مایر 1000 وات مدل 394 اصل المان3,297,000 
قهوه ساز فیلیپس مدل HD74473,296,000 
گوشت کوب 9 کاره مایر MR-1100 مدل 1000 وات3,150,000 
چای ساز دلمونتی DL440 مدل 1500 وات – Delmonti Tea Maker3,100,000 
مخلوط کن دسینی KD-999 مدل 2 کاره 400 وات3,000,000 
مخلوط کن و آسیاب برقی دسینی Dessini 8883,000,000 
خردکن بوش 15A1 مدل 550 وات3,000,000 
سرخ کن 1.5 لیتری دلمونتی DL-6302,990,000 
خردکن دلمونتی DL 115B مدل 700 وات2,800,000 
دستگاه قهوه ساز کرکماز مدل KAHVEKOLIK-A8602,700,000 
مخلوط کن برقی فوما FU-1379 دوکاره 1000W2,650,000 
خرد کن سنکور SCB 6150SS قدرت 500 وات 4 تیغه2,600,000 
مخلوط کن و آسیاب فوما FUMA FU-9792,500,000 
محافظ صفحه تلویزیون 85 اینچ2,317,500 
خردکن دلمونتی DL 115A مدل 500 وات2,150,000 
آسیاب مخلوط کن کنوود مدل BLP15 توان 500 وات1,950,000 
خردکن مایر391 مدل 500 وات1,940,000 
محافظ صفحه تلویزیون 75 اینچ1,854,000 
گوشت کوب برقی مایر MR-183 مدل 1000 وات1,760,000 
خردکن مایر 392 قدرت 500 وات1,700,000 
گوشت کوب مایر MR-181 مدل 1000 وات Maier1,650,000 
قهوه ساز فکر 800 وات مدل BENY1,250,000 
گوشت کوب مایر MR-180 مدل 1000 وات Maier1,200,000 
محافظ صفحه تلویزیون 65 اینچ1,184,500 
براکت تلویزیون 85 اینچ380,000 995,000 
محافظ صفحه تلویزیون 55 اینچ875,500 
براکت تلویزیون 75 اینچ400,000 890,000 
براکت تلویزیون 65 اینچ350,000 650,000 
براکت تلویزیون 55 اینچ300,000 590,000 
تلویزیون ال جی 86UR81001,954 1401/4/7 11:45AMUR810062023کرهدارد_4K86.9
تلویزیون شیائومی 58A21,000 1401/4/12 11:38AMMi A2__دارد_4Koled7
تلویزیون ال جی 50NANO801,000 1400/10/20 11:25AMNANO802023کرهدارد_4K88.2
تلویزیون سامسونگ 32T53001,000 1402/9/14 3:53PMT5300_کرهدارد__55.3
تلویزیون ال جی 65B11,000 1402/11/7 3:28PMB12021کرهدارد_4Koled8.6
تلویزیون ال جی 75NANO801,000 1400/10/20 11:25AMNANO802023کرهدارد_4K87
تلویزیون هایسنس 55U7WF1,000 1401/6/20 11:23AMU7WF____4K77.8
تلویزیون سامسونگ 65AU70001,000 1402/11/14 12:09PMAU70002021کرهدارد_4K76.9
تلویزیون ال جی 65NANO801,000 1402/11/7 1:16PMNANO802023کرهدارد_4K87
تلویزیون ال جی 65QNED811,000 1402/6/26 1:34PMQNED812023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون سامسونگ 85QN85C1,000 1401/11/12 11:49AMQN85C2023کرهدارد_4K88.7
تلویزیون ال جی 86QNED801,000 1401/6/7 4:31PMQNED802023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون سونی 65A90J1,000 1402/9/30 12:25PMA90J2021ژاپنندارد_4K99.2
تلویزیون ال جی 60UQ81001,000 1402/8/8 11:19AMUQ810032022کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 65A11,000 1402/11/7 3:28PMA1_کرهدارد_4Koled8.1
تلویزیون ال جی 65WX1,000 1402/11/7 11:19AMWX_کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون ال جی 75QNED99 20221,000 1402/7/17 10:28AMQNED992022کرهدارد_8k98.6
تلویزیون ال جی 75UQ90001,000 1402/11/3 3:52PMUQ90002022کرهدارد_4K97
تلویزیون ال جی 55QNED811,000 1402/8/8 10:44AMQNED812023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون سامسونگ 75QN85C1,000 1401/11/12 11:49AMQN85C2023کرهدارد_4K88.7
تلویزیون سونی 65X75L1,000 1400/10/24 3:59PMX75L2023ژاپنندارد_4K76.9
تلویزیون سامسونگ 55Q65C1,000 1402/7/9 10:35AMQ65C2023کرهدارد_4K67.5
تلویزیون سامسونگ 75Q65C1,000 1402/7/9 10:35AMQ65C2023کرهدارد_4K67.5
تلویزیون سامسونگ 65Q65C1,000 1402/10/30 12:01PMQ65C2023کرهدارد_4K67.5
تلویزیون سامسونگ 65QN85C1,000 1401/11/12 11:49AMQN85C2023کرهدارد_4K88.7
تلویزیون سامسونگ 55QN85C1,000 1401/11/12 11:49AMQN85C2023کرهدارد_4K88.7
تلویزیون سامسونگ 75Q77C1,000 1402/7/11 4:04PMQ77C2023کرهدارد_4K77.1
تلویزیون سونی 75X75L1,000 1401/12/9 11:35AMX75WL2023ژاپنندارد_4K77.5
تلویزیون سامسونگ 65Q77C1,000 1402/7/11 4:04PMQ77C2023کرهدارد_4K77.8
تلویزیون سامسونگ 55Q77C1,000 1402/7/11 4:04PMQ77C2023کرهدارد_4K77.8
تلویزیون ال جی 75QNED811,000 1402/6/26 1:34PMQNED812023کرهدارد_4K87.7
تلویزیون سامسونگ 75QN95C1,000 1400/7/19 11:53AMQN95C2023کرهدارد_4K99
تلویزیون سامسونگ 65QN95C1,000 1400/7/19 11:53AMQN95C2023کرهدارد_4K99
تلویزیون سامسونگ 55QN95C1,000 1400/7/19 11:53AMQN95C2023کرهدارد_4K99
تلویزیون سامسونگ 65S95C1,000 1400/7/19 11:53AMS95C2023کرهدارد_4K99.1
تلویزیون سامسونگ 77S95C1,000 1400/7/19 11:53AMS95C2023کرهدارد_4K99.1
تلویزیون سامسونگ 55S95C1,000 1400/7/19 11:53AMS95C2023کرهدارد_4K99.1
تلویزیون سامسونگ 77S90C1,000 1400/7/19 11:53AMS90C2023کرهدارد_4K99
تلویزیون سامسونگ 55Qn700C1,000 1400/7/19 11:58AMQn700C2023کرهدارد_8k78.9
تلویزیون سامسونگ 65Qn700C1,000 1400/7/19 11:58AMQn700C2023کرهدارد_8k78.9
تلویزیون سامسونگ 75QN700C1,000 1400/7/19 11:58AMQn700C2023کرهدارد_8k78.9
تلویزیون ال جی 86QNED85 20231,000 1401/6/7 4:31PMQNED852023کرهدارد_4K88.5
تلویزیون ال جی 48A31,000 1400/8/24 12:16PMA32023کرهدارد_4Koled8.5
تلویزیون ال جی 55A31,000 1400/8/24 12:16PMA32023کرهدارد_4Koled8.5
تلویزیون ال جی 65A31,000 1400/8/24 12:16PMA32023کرهدارد_4Koled8.5
تلویزیون ال جی 55B31,000 1400/9/18 11:10AMB32023کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون ال جی 65B31,000 1400/9/18 11:10AMB32023کرهدارد_4Kpled9
تلویزیون ال جی 77B31,000 1400/9/18 11:10AMB32023کرهدارد_4Koled9
تلویزیون ال جی 42LX3 | تلویزیون 42 اینچ ال جی مدل LX31,000 1402/9/27 4:19PMLX3_کرهدارد___0
تلویزیون شیائومی 50Q21,000 1402/8/30 10:57AMQ2__دارد_4K_7.5
تلویزیون سونی 98Z9G1,000 1400/10/3 9:12AMZ9G_ژاپنندارد_4K98.8
تلویزیون ال جی 70UR81001,000 1401/4/7 11:45AMUR810072023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 43UR81001,000 1401/4/7 11:45AMUR810062023کرهدارد__86.8
تلویزیون ال جی 55UR81001,000 1401/4/7 11:45AMUR810062023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون سامسونگ 43CU85001401/11/12 11:02AMcu85002023کرهدارد__87.1
تلویزیون سامسونگ 50Q80C1400/9/18 10:56AMQ80C2023کرهدارد_4K88.1
تلویزیون سامسونگ 43Q60C1402/8/22 3:49 بعد ظهرQ60C2023کرهدارد__67.4
تلویزیون سونی 98X90L1401/12/9 11:39AMX90L2023ژاپنندارد_4K99
تلویزیون سامسونگ 55QN90C1400/7/19 11:53AMQN90C2023کرهدارد_4K98.9
تلویزیون سامسونگ 65QN90C1400/7/19 11:53AMQN90C2023کرهدارد_4K98.9
تلویزیون سامسونگ 50QN90C1400/7/19 11:53AMQN90C2023کرهدارد_4K98.8
تلویزیون سامسونگ 43HQ60B1402/8/22 3:49 بعد ظهرHQ60B2022کرهدارد__67.3
تلویزیون هایسنس 58A61GA61G2022___4K60
تلویزیون هایسنس 70A61GA61G2022___4K60
تلویزیون هایسنس 50A61G1402/8/27 2:32PMA61G____4K66.9
تلویزیون فیلیپس 50PUS79061402/7/17 2:53PMPUS7906____4K77.5
کولر گازی 18000 بکو اینورتر سرد و گرمBMVIF 180/181
کولر گازی 18000 سرد و گرم بکوBBFEA 180/181
تلویزیون فیلیپس 65PUS7906PUS79062021___4K90
تلویزیون ال جی 48C21400/7/19 9:18AMC22022کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون هایسنس 32A3G1401/3/16 1:08PMA3G_____oled5.2
تلویزیون ال جی 32LP500B1400/7/19 9:19AMLP500B2021کرهدارد__54.8
تلویزیون شیائومی 32P11402/2/4 3:15PMP1__دارد___6.8
تلویزیون ال جی 42C21402/1/14 6:16PMC22022کرهدارد__oled8.8
تلویزیون سامسونگ 43BU80001402/10/26 6:34AMBU80002022کرهدارد__87.2
تلویزیون ال جی 43LP5000LP5000_کرهدارد__50
تلویزیون سامسونگ 43LS05TLS05T_کرهدارد___0
تلویزیون ال جی 43UP7500UP75002021کرهدارد__70
تلویزیون ال جی 43UP77502024-05-09 23:40:046
تلویزیون ال جی 43UP8100UP81002021کرهدارد__80
تلویزیون سامسونگ 50BU80001402/7/17 10:20 قبل ظهرBU80002022کرهدارد_4K80
تلویزیون پاناسونیک 50HX650HX650_ژاپنندارد_4K68.2
تلویزیون ال جی 50NANO791400/10/19 3:46PMNANO792022کرهدارد_4K96.7
تلویزیون ال جی 50NANO84NANO846_کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 50UP75501402/7/19 8:20AMUP75502021کرهدارد_4K76.5
تلویزیون ال جی 50UP7600UP76002021کرهدارد_4K70
تلویزیون ال جی 50UP77501402/9/30 12:09PMUP77502021کرهدارد_4K76.5
تلویزیون ال جی 50UP78001402/9/30 12:09PMUP780032021کرهدارد_4K86.7
تلویزیون ال جی 50UQ7500UQ750062022کرهدارد_4K78.6
تلویزیون ال جی 50UQ9100UQ91002022کرهدارد_4K90
تلویزیون سونی 50X85KX85K2022ژاپنندارد_4K88.1
تلویزیون سامسونگ 55BU80001402/9/7 1:38 بعد ظهرBU80002022کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 55NANO791400/10/19 3:46PMNANO792022کرهدارد_4K96.7
تلویزیون فیلیپس 55OLED7061402/7/16 3:23PMOLED706____4K78.6
تلویزیون شیائومی 55P11402/11/7 12:06PMP1__دارد_4K_7.1
تلویزیون فیلیپس 55PUS7406PUS7406____4K70
تلویزیون شیائومی 55Q1E1402/8/27 11:39AMQ1__دارد_4K_7.6
تلویزیون سامسونگ 55Q60B1402/9/30 11:53AMQ60B2022کرهدارد_4K67.5
تلویزیون سامسونگ 55Q70B1402/9/30 11:52AMQ70B2022کرهدارد_4K77.8
تلویزیون سامسونگ 55QN85B1402/11/7 1:25PMQN85B2022کرهدارد_4K88.7
تلویزیون سامسونگ 55QN90B1402/9/7 1:36 بعد ظهرQN90B2022کرهدارد_4K90
تلویزیون هایسنس 55U7GQ1402/8/27 2:30PMU7GQ____4K77.9
تلویزیون ال جی 55UP77501402/10/5 10:03AMUP77502021کرهدارد_4K76.5
تلویزیون ال جی 55UP78001402/9/11 4:50PMUP780032021کرهدارد_4K76.5
تلویزیون ال جی 55UP81501402/10/9 4:28PMUN81502021کرهدارد_4K86.6
تلویزیون ال جی 55UQ81001402/10/5 10:53AMUQ810032022کرهدارد_4K86.8
تلویزیون فیلیپس 58PUS8556PUS8556____4K80
تلویزیون ال جی 55NANO781402/9/11 4:58PMNANO783_کرهدارد_4K76.7
تلویزیون ال جی 55NANO861400/7/19 11:48AMNANO862022کرهدارد_4K87.5
تلویزیون ال جی 65NANO861400/7/19 11:48AMNANO862022کرهدارد_4K87.5
تلویزیون ال جی 55NANO901400/7/19 11:48AMNANO902023کرهدارد_4K98.1
تلویزیون ال جی 55BX1402/7/17 10:38AMBX_کرهدارد_4Koled8.6
تلویزیون ال جی 65G11402/10/9 11:12AMG1_کرهدارد_4Koled8.9
تلویزیون سامسونگ 75AU80001402/7/17 9:59AMAU80002021کرهدارد_4K87.1
تلویزیون سامسونگ 65QN85A1402/8/8 3:03PMQN85A2021کرهدارد_4K88.7
تلویزیون سامسونگ 43AU80001402/2/11 10:24AMAU80002021کرهدارد__87
تلویزیون ال جی 65NANO901400/12/16 4:15PMNANO90_کرهدارد_4K97.9
تلویزیون سامسونگ 65Q60A1402/3/28 11:11AMQ60A2021کرهدارد_4K67.4
تلویزیون سامسونگ 50AU70001402/6/26 12:37PMAU70002021کرهدارد_4K78.1
تلویزیون سامسونگ 55Q80A1402/7/19 9:33 قبل ظهرQ80A2021کرهدارد_4K80
تلویزیون سامسونگ 75Q70A1402/7/17 9:57AMQ70A2021کرهدارد_4K77.8
تلویزیون هایسنس 75A7120FSA7120FS____4K70
تلویزیون ال جی 75NANO861400/7/19 11:48AMNANO862022کرهدارد_4K87.5
تلویزیون ال جی 86NANO751402/10/26 3:04PMNANO75_کرهدارد_4K87.6
تلویزیون سامسونگ 75QN90A1401/12/16 2:25PMQN90A2021کرهدارد_4K99.1
تلویزیون سامسونگ 85AU80001402/8/13 4:30PMAU80002021کرهدارد_4K87.1
تلویزیون سامسونگ 75AU70001402/8/1 3:52PMAU70002021کرهدارد_4K76.9
تلویزیون سامسونگ 85Q70A1402/7/17 9:54AMQ70A2021کرهدارد_4K77.8
تلویزیون سامسونگ 75Q60T1401/1/21 3:06PMQ60T_کرهدارد_4K67.3
تلویزیون سامسونگ 75Q60A1402/1/14 1:55PMQ60A2021کرهدارد_4K67.4
تلویزیون ال جی 65UN7111401/11/5 2:27PMUN711_کرهدارد_4K76.4
تلویزیون هایسنس 65U8QF1402/9/11 12:59PMU8QF____4K88.2
تلویزیون هایسنس 43A6000FA6000F_____60
تلویزیون فیلیپس 70PUS75051402/3/14 11:46AMPUS7505____4K77.2
تلویزیون سامسونگ 85Q60T1401/12/16 10:27AMQ60T_کرهدارد_4K67.3
تلویزیون سامسونگ 55QN85A1402/10/23 3:49PMQN85A2021کرهدارد_4K88.7
تلویزیون سامسونگ 75QN85A1401/12/16 2:22PMQN85A2021کرهدارد_4K88.7
ماشین لباسشویی ال جی V12 سفید 12 کیلو WDV1260WRP1402/8/6 3:38 بعد ظهرv127.9
لباسشویی بوش WAJ20170ME1402/11/9 3:49PMWAJ2017028.3
ماشین لباسشویی بوش WAX32MX01402/11/9 3:46PMWAX32MX089
ماشین لباسشویی ال جی T1666NEHT2T16666.8
ماشین لباسشویی بوش WGA142X0GC1402/2/6 11:35AMWGA14249.2
ماشین لباسشویی بوش WAJ2017SME1402/10/2 11:03AMWAJ2017028.1
ماشین لباسشویی بوش WAV28KH0GC1401/2/25 5:40PMWAV2888.9
ماشین لباسشویی ال جی 2J5 مدل 7 کیلو F2J5QNP7S2J56.8
ماشین لباسشویی ال جی G1 نقره ای 10.5 کیلو FH4G1JCHP6NG19.5
ماشین لباسشویی بوش WAW325H0GC88.2
ماشین لباسشویی ال جی 2J3 نقره ای 7 کیلو F2J3HS4L1402/11/9 3:56PM2J30
ظرفشویی بوش SMS8ZDW48M سری 8 سفید 14 نفره1402/10/2 10:31AMSMS8ZDW48M88
ماشین ظرفشویی ال جی 425 مشکی 14 نفره مدل DFB425FP4252018-9.5
ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره SMS6ECI03E سری 6 نقره ای 3 طبقه1402/1/30 11:59AMSMS6ECI03E68.3
ماشین ظرفشویی ال جی 532 نقره مدلDFC532FP ظرفیت 14 نفره 202253220206
ماشین ظرفشویی بوش SMS6ECI07E نقره ای 14 نفره سری 6 آلمان 20211402/1/30 11:59AMSMS6ECI07E68.5
ماشین ظرفشویی بوش SMS8YCI01E1401/5/5 1:01PMSMS8YCI01E88.7
ماشین ظرفشویی بوش SMS8ZDI48M نقره ای 14 نفره سری 8 آلمان1402/10/2 10:31AMSMS8ZDW48M88.9
اسپرسوساز مایر 850 وات Maier MR-120
مخلوط کن دسینی KD-666 مدل 300 وات
همزن برقی کاسه دار کنوود HM430
مخلوط کن مایر MR-115 مدل 1200 وات
میوه خشک کن مایر MR-7979 مدل 400 وات
میوه خشک کن MR-2929 مدل مایر 400 وات
میوه خشک کن فوما FU-1785 مدل 500 وات
میوه خشک کن فوما FU-731 مدل 250 وات
سرخ کن تفال EV4018 مدل 1500 وات
سرخ کن فوما 2.5 لیتری FU-1800
سرخ کن 2.5 لیتر فوما FU-1353
خرید و قیمت PS5 – خرید ps5 از بانه
کولر گازی گری 12000 اکسنت موتور کوچک T1اکسنت
کولر گازی گری 18000 اکسنت موتور بزرگ T1
تلویزیون ال جی 65CSCSWOLED (WRGB)4K
کولر گازی پرتابل 12000 سرد و گرم ONAX9.2
کولر گازی 12000 پرتابل SENDO اصلیSPB-12VEO8.2
خرید کولر گازی هایسنس 18000 اینورتر_
کولر گازی ایوولی 12000 سری 1 موتور بزرگ MD-1S9
کولرگازی کاستی سقفی هایسنس 24000hic-24
کولر گازی ایوولی 24000 سری 1 موتور بزرگ MD-1S8.7
کولر گازی ایوولی 30000 سری 1 موتور بزرگ MD-1S8.9
کولر گازی 18000 هایسنس اینورتر کنترل آمپرQAS-18UF
کولر گازی جنرال گلد 30000 تیتانیوم اینورتر دار موتور سنگین T3تیتانیوم
کولر گازی 12000 جنرال گلد بدون اینورترTS12000 TITANIUM
کولر گازی جنرال گلد 18000 سرد و گرم بدون اینورترGG-S18000 DELTA
کولر گازی 24000 جنرال گلد سری دلتاGG-S24000 DELTA
کولر گازی 12000 جنرال مکس سرد و گرمGM-S12000 DIGITAL
کولر گازی جنرال مکس 12000 اینورترGM-S12000-INV
کولر گازی 18000 جنرال مکس سرد و گرمGM-S18000 DIGITAL
کولر گازی 18000 جنرال مکس اینورترGM-S18000-INV
کولر گازی جنرال مکس 24000 اینورتر سرد و گرمGM-S24000-INV
کولر گازی 12000 سرد و گرم یونیوا مدل UN-MS12 LUXUN-MS12 LUX7.9
کولر گازی یونیوا 12000 اینورترUN-TS12 TITANIUM8.1
کولر گازی 18000 یونیوا سرد و گرمUN-MS18 LUX8.6
تلویزیون سامسونگ 65Q70C1402/9/7 1:34 بعد ظهرQ70C2023کرهدارد_4K70
کولر گازی 24000 یونیوا سرد و گرم پلارUN-AS24CPOLAR8.2
کولر گازی یونیوا 30000 سرد و گرمUN-MS30 ULTRA9.2
کولر گازی ال جی 12000 خط مشکی موتور سنگین T3
کولر گازی ال جی 18000 خط مشکی موتور سنگین T3
کولر گازی ال جی 19000 دوال اینورتر BMP موتور سنگین کنترل آمپر
کولر گازی ال جی 24000 خط مشکی موتور سنگین T3
کولر گازی ال جی 26000 پنل مشکی دوال اینورتر AMPT4 2023
کولر گازی ال جی 19000 پنل مشکی دوال اینورتر AMP موتور سنگین
کولر گازی 24000 بکو سرد و گرم بدون اینورترBBFEA 240/241
کولر گازی 24000 اینورتر بکوBMVIF 240/241
کولرگازی سامسونگ 12000 بورکای سرد و گرمAR12BQHQGWKX
کولرگازی 18000 بورکای سامسونگ سرد و گرمAR18BQHQGWKX
کولر گازی سامسونگ 18000 بدون اینورتر سرد و گرمAQ18UUPN | AQ18UUPX
کولرگازی سامسونگ 24000 بدون اینورترar24kpfndwk
کولر گازی سامسونگ 24000 سرد و گرمAR24AQHRAWKX
کولرگازی بدون اینورتر 24000 سامسونگAQ24TSPN | AQ24TSPX
کولرگازی 12000 زانتی موتور سنگین سرد و گرم بدون اینورترZMSA-24HO3RAAA
کولرگازی زانتی 24000 سرد و گرم بدون اینورترZMSA-24HO3RAAA
کولرگازی 9000 اسکن دیلوکس سرد و گرم بدون اینورترSC 09 E-PRO
کولرگازی 7000 بدون اینورتر اسکن دیلوکسSC 07 E-PRO
کولر گازی جنرال شکار 12000 بدون اینورترGNRR-12ZZ
جنرال شکار طرح ZZ موتور بزرگ 120008.5
تلویزیون هایسنس 85U7HQ1402/8/27 2:27PMU7HQ____4K78.1
تلویزیون سونی 77A80K1402/9/7 2:13PMA80K2022ژاپنندارد_4K89
تلویزیون سونی 83A90J1402/7/16 12:25PMA90J2021ژاپنندارد_4K99.1
تلویزیون سامسونگ 65AU71001402/7/17 10:10AMAU71002021کرهدارد_4K76.9
تلویزیون سامسونگ 65AU72001402/11/7 1:22PMAU72002021کرهدارد_4K76.9
تلویزیون سامسونگ 65Q80B1402/9/7 1:34 بعد ظهرQ80B2022کرهدارد_4K80
تلویزیون سامسونگ 65Q83B1402/7/17 10:01 قبل ظهرQ83B2022کرهدارد_4K80
تلویزیون سامسونگ 65QN85B1402/9/7 9:29 قبل ظهرQN85B2022کرهدارد_4K80
تلویزیون سامسونگ 75QN90B1402/9/7 1:31 بعد ظهرQN90B2022کرهدارد_4K90
تلویزیون سامسونگ 85QN800A1402/7/17 9:54AMQN800A2021کرهدارد_8k88.9
تلویزیون سامسونگ 85QN85B1402/7/17 9:54AMQN85B2022کرهدارد_4K88.5
تلویزیون سامسونگ 85QN900A1402/7/17 9:54AMQN900A2021کرهدارد_8k99.1
تلویزیون سامسونگ 85QN90B1402/10/5 9:37AMQN90B2022کرهدارد_4K99
تلویزیون ال جی 55UP75001401/12/7 11:00AMUP750062021کرهدارد_4K76.4
تلویزیون ال جی 55UQ80501402/11/7 3:29PMUQ80502022کرهدارد_4K86.6
تلویزیون ال جی 65UP75001402/7/17 10:31AMUP750062021کرهدارد_4K76.4
تلویزیون ال جی 65UQ7500UQ75002022کرهدارد_4K70
تلویزیون ال جی 65UQ800061402/9/7 11:53 قبل ظهرUQ800062022کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 75UQ800061402/9/7 2:07 بعد ظهرUQ800062022کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 77CX1402/7/17 10:26AMCX_کرهدارد_4K78.6
کولر گازی جنرال شکار 24000 اینورتر دار پنل دیجیتال8.3
تلویزیون ال جی 65QNED801402/10/12 11:39 قبل ظهرQNED802023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 75QNED801401/6/7 4:31 بعد ظهرQNED802023کرهدارد_4K80
کولرگازی 18000 جنرال سرد و گرم هاوس موتور سنگینGNR-18GW
کولرگازی جنرال هاوس 24000 سرد و گرم موتور سنگینGNR-24GW
کولر گازی 12000 جنرال برلین بدون اینورتر
کولر گازی جنرال شکار 36000 دیواری موتور سنگین T3 پنل دیجیتال8.3
کولر گازی جنرال برلین 18000 موتور سنگینCSH-18BB
کولر گازی 24000 جنرال برلین سرد و گرم موتور سنگینCSH-24BB
کولر گازی 30000 جنرال برلین سرد و گرم بدون اینورترCSH-30BB
تلویزیون سامسونگ 65CU80001402/9/7 11:51 قبل ظهرCU80002023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 55QNED871402/7/16 9:18AMQNED872023کرهدارد_4K89
تلویزیون سامسونگ 75HQ60B1402/8/22 3:49 بعد ظهرHQ60B2022کرهدارد_4K77.5
تلویزیون ال جی 77C31402/9/9 9:29 قبل ظهرC32023کرهدارد_4K70
ماشین ظرفشویی سامسونگ 8050 ⭐ دودی مدل DW60A8050FG1402/7/15 4:29PMDW60M80507
تلویزیون ال جی 65C31402/9/9 9:39 قبل ظهرC32023کرهدارد_4Koled10
تلویزیون ال جی 43UR80001401/4/7 11:45AMUR80002023کرهدارد__86.8
تلویزیون سامسونگ 70Q60CQ60C2023کرهدارد_4K70
تلویزیون سامسونگ 85Q60C1402/8/22 3:49 بعد ظهرQ60C2023کرهدارد_4K80
تلویزیون سامسونگ 43Q65C1402/7/9 10:35AMQ65C2023کرهدارد__67.4
تلویزیون سامسونگ 50Q65C1402/7/9 10:35AMQ65C2023کرهدارد_4K67.4
تلویزیون سامسونگ 85Q65CQ65C2023کرهدارد_4K60
تلویزیون ال جی 50QNED801401/6/7 4:31 بعد ظهرQNED802023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 65UR80001401/4/7 11:45 قبل ظهرUR80002023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 70UR80001401/4/7 11:45AMUR80002023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 75UR80001401/4/7 11:45AMUR80002023کرهدارد_4K86.8
تلویزیون ال جی 55QNED85 2023QNED852023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 65QNED85 2023QNED852023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 75QNED85 2023QNED852023کرهدارد_4K80
تلویزیون ال جی 55QNED7SQNED7S2023کرهدارد_4K78.6
سرخ کن نینجا AF400AF4000
تلویزیون سامسونگ 50HQ60B1402/8/22 3:49 بعد ظهرHQ60B2022کرهدارد_4K67.5
یخچال هایسنس RR2331402/11/22 3:50 بعد ظهرRR233-0
یخچال هایسنس RT4881402/11/22 3:50 بعد ظهرRT488-0
یخچال سامسونگ RT531402/11/22 4:03 بعد ظهرRT5320210
یخچال هایسنس RB6051402/11/22 3:49 بعد ظهرRB60520220
یخچال هایسنس RT7291402/11/22 3:49 بعد ظهرRT72920210
یخچال هیتاچی R-W7601402/11/22 3:53 بعد ظهرR-W760-0
یخچال بوش KGD86AI31U1402/11/22 3:51 بعد ظهرKGD86AI31U20230
یخچال ال جی 8321402/11/22 4:04 بعد ظهر83220210
یخچال سامسونگ RS661402/11/22 4:03 بعد ظهرRS662022
یخچال سامسونگ RS681402/11/22 4:03 بعد ظهرRS682021
یخچال بوش KSW36PI304-GSD36PI2041402/11/22 3:51 بعد ظهرKSW36PI304-GSD36PI204-9.5
یخچال سامسونگ RS641402/11/22 4:02 بعد ظهرRS64-
یخچال هایسنس RQ7591402/11/22 3:49 بعد ظهرRQ7592021
یخچال هیتاچی R-SX7001402/11/22 3:52 بعد ظهرR-SX700-0
یخچال ال جی X3341402/11/22 4:07 بعد ظهرX3342019
یخچال هیتاچی R-WB7201402/11/22 3:52 بعد ظهرR-WB720-8.1
یخچال ال جی X331402/11/22 4:08 بعد ظهرX33-10
یخچال ال جی X2741402/11/22 4:07 بعد ظهرX2742021
یخچال ال جی X2471402/11/22 4:05 بعد ظهرX2472017
یخچال ال جی J3371402/11/22 4:06 بعد ظهرJ3372018
یخچال ال جی J2871402/11/22 4:05 بعد ظهرJ287 20222018
یخچال هیتاچی R-M700GP1402/11/22 3:52 بعد ظهرR-M700GP-0
یخچال سامسونگ RF561402/11/22 4:02 بعد ظهرRF56-
تلویزیون ال جی 43UR90001401/4/7 11:45AMUR90002023کرهدارد__96.7
تلویزیون ال جی 50UR90001401/4/7 11:45AMUR90002023کرهدارد_4K96.9
تلویزیون ال جی 55UR90001401/4/7 11:45AMUR90002023کرهدارد_4K96.9
تلویزیون ال جی 65UR90001401/4/7 11:45AMUR90002023کرهدارد_4K96.9
تلویزیون ال جی 75UR90001401/4/7 11:45AMUR90002023کرهدارد_4K96.9
تلویزیون ال جی 86QNED911402/6/26 1:34PMQNED9162023کرهدارد_8k98.7
تلویزیون سونی 85XR901402/11/7 3:49PMXR902024ژاپنندارد_4K99.3
کولر گازی گری 24000 جی فور ماتیک (G4MATIK) پیستونی موتور سنگین T3 فقط سرد
کولر گازی گری 30000 جی فور ماتیک (G4MATIK) پیستونی موتور سنگین T3 فقط سرد
کولر گازی ایوولی 18000 سری 1 موتور بزرگ MD-1S8.5
تلویزیون سامسونگ 55S90C2023
کولر گازی گری 36000 جی فور ماتیک (G4MATIK) پیستونی موتور سنگین T3 فقط سرد
کولر گازی گری 18000 کیوفورماتیک موتور سنگین فقط سرد
کولر گازی گری 24000 کیوفورماتیک موتور سنگین فقط سرد
کولر گازی گری 18000 اکسنت موتور کوچک T1
کولر گازی گری 12000 اکسنت موتور بزرگ T1اکسنت
کولر گازی گری 24000 اینورتردار پلار موتور سنگین کنترل آمپر
کولر گازی ال جی 26000 پنل مشکی دوال اینورتر AMP موتور سنگین T3
کولر گازی ال جی 19000 دوال اینورتر BMP موتور سنگین کنترل آمپر
کولر گازی جنرال شکار 24000 طرح ZZ موتور بزرگ8.6
کولر گازی جنرال شکار 30000 طرح ZZ موتور بزرگ8
کولر گازی ایوولی 12000 سری 2 موتور کوچک MD-2S27.7
کولر گازی ایوولی 18000 سری 2 موتور کوچک MD-2S28.2
کولر گازی ایوولی 24000 سری 2 موتور کوچک MD-2S28.1
تلویزیون سامسونگ 65S90CS90C2023
کولر گازی ایوولی 30000 سری 2 موتور کوچک MD-2S28.3
تلویزیون ال جی 55NANO846NANO8462022
تلویزیون ال جی 65NANO846NANO846IPS4K
تلویزیون پاناسونیک 65LX800LX80020224K

خرید تلویزیون 2023 ال جی

5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *